O nás

Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o. v Uherském Hradišti

zapsána v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Prestižní soukromá škola nabízí individuální přístup ke každému dítěti, moderní vícejazyčné vzdělávání, používá nejmodernější formy vzdělávání s akcentem na potřeby žáků vyplývající ze současné situace. Zaměřuje se na práci s nadanými a mimořádně nadanými dětmi. V celém komplexu Academic School je kladen důraz na jedinečnost osobnosti. Jsou vytvářeny pro děti a žáky individuální vzdělávací plány, pedagogové spolupracují s odborníky z vysokých škol, psychology, partnerskými školami v zahraničí a dalšími důležitými partnery. Aprobovaní učitelé vyučují v jazyce českém i jazyce anglickém. Základní škola je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Academic School je partnerskou školou Cambridge Park.