Mgr. Veronika Mikulincová

Na Academic School učím od roku 2011. Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci – učitelství 2. stupně. Mezi předměty, které vyučuji, patří přírodopis, biologická praktika, anglický jazyk, rodinná a tělesná výchova. Mám radost, když žáci uplatňují osvojené poznatky v praxi, ať už se jedná o poskytnutí první pomoci, určení rostliny v přírodě, či se v zahraničí zeptají na cestu, nebo si třeba koupí lístek na vlak. V průběhu mé pedagogické praxe jsem si rozšířila kvalifikaci o licenci instruktora lyžování a také jsem získala certifikát zdravotníka zotavovacích akcí. Tyto kvalifikace jsem využila při organizování letních táborů a lyžařských výcviků na naší škole. Od roku 2018 se věnuji koordinaci anglického modulu vícejazyčných tříd na prvním stupni. Na této činnosti se mi líbí každodenní kontakt s rodilými mluvčími, kde uplatňuji anglický jazyk v praxi a propojuji ho s pedagogickou činností.