Mgr. Olga Čechová

Představa o svém budoucím povolání mě provází již od základní školy. Měla jsem štěstí na vnímavé a dobré učitele, kteří mi pomohli nasměrovat a uskutečnit mou cestu. Původní plán byla učitelka v mateřské škole, což se mi také splnilo studiem na SPgŠ v Kroměříži. Tato škola mi dala velký vklad do mé profese. Po střední škole jsem byla rok na Jazykové škole ve Zlíně a současně přišla nabídka začít učit v základní škole. Bylo rozhodnuto. Začala jsem učit a zároveň dálkově studovat Pedagogickou fakultu MU v Brně učitelství pro 1. stupeň. Studium jsem úspěšně ukončila a pokračovala ve své práci. Po letech jsem začala hledat další možnosti, kde bych uplatnila své zkušenosti a naopak získala nové. To se mi podařilo na svém dosavadním pracovním místě v Academic School, kde jsem měla opět štěstí na dobrý kolektiv a získala jsem spoustu dalších podnětných poznatků a dovedností ke své práci. Zásadní myšlenkou je pro mě individuální přístup k dětem, proto jsem se také rozhodla rozšířit si své vzdělání na MU v Brně v rámci speciální pedagogiky.