Mgr. Kateřina Šáchová

Vystudovala jsem Ostravskou univerzitu v Ostravě obor technická výchova – občanská výchova. Po ukončení studia jsem pracovala s mentálně postiženými dětmi jako pedagog. Následně jsem  nastoupila na ZŠ, kde jsem zjistila, že chci učit JINAK – ne memorováním, ale porozuměním a hledáním řešení problémů. I při práci jsem si nadále doplňovala vzdělání – speciální pedagog (psychopedie), kariérové poradenství a koordinátor ŠVP. Chtěla a stále chci k dětem přistupovat přátelsky a být jejich průvodcem. Proto jsem v Academic School již přes 10 let. K dalším činnostem se postupně přidala koordinace ICT technologií a hledání způsobů, jak propojit technologie se vzděláváním a nyní koordinuji distanční výuku na II. stupni.