Mgr. Dagmar Všetičková

Mým dětským snem bylo povolání učitelky mateřské školy. Ovšem v té době jednou z podmínek pro přijetí byla hra na hudební nástroj, tuto podmínku jsem bohužel nesplňovala, tak jsem se vydala úplně jinou cestou. Zvolila jsem si studium ve Střední průmyslové škole oděvní v Prostějově a po jejím ukončení jsem 13 let působila v oblasti módy. Ale školství mě neustále lákalo, a tak jsem využila znalosti a zkušenosti z oblasti módy a začala jsem učit oděvnictví a textilní techniky na střední škole. Při zaměstnání jsem vystudovala obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy se zaměřením na ekonomické předměty na Ostravské univerzitě. Následně jsem pak vyučovala i ekonomické předměty. Profesi učitelky jsem vykonávala 15 let a nesmírně mě práce se žáky střední školy bavila. Jenže pak se střední škola, kde jsem učila, sloučila s jinou střední školou a já se rozhodla pro změnu. V oblasti školství jsem ale zůstala. Dalších 14 let  jsem pracovala na Krajském úřadu Zlínského kraje ve Zlíně jako metodik pro střední a soukromé školy. Při práci na krajském úřadu  jsem se také seznámila s paní ředitelkou Věrou Olšákovou, která mně nabídla pracovat pro vzdělávací komplex Academic School, a tak zde působím v oblasti legislativy a správních agend.