Mgr. Dagmar Chvílová

V rámci vysokoškolských studií jsem se věnovala oborům Speciální pedagogika na Univerzitě Hradec Králové a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Ostravské univerzitě. Ve školství pracuji od roku 2002 a v naší škole pak od roku 2010. Snažím se k dětem přistupovat empaticky a vytvořit tak příjemné a podnětné prostředí, do kterého se budou rádi vracet. Jsem školní speciální pedagog. Starám se o to, aby děti se speciální vzdělávacími potřebami mohly dosahovat svého maxima. Dále koordinuji práci s nadanými dětmi, Logickou olympiádu ve spolupráci s Menzou ČR a naše Úkoly čmeldy Pepíka. Ve volném čase organizuji letní pobytové tábory a ráda se zúčastňuji i dalších volnočasových akcí, které ve škole nabízíme.