MgA. Erika Anna Pláňavská

Od dětství miluji umění. Tvoření všeho druhu, pohyb a hudbu. Ve víru tance a zpěvu je má duše šťastná a spokojená. Tuto radost ráda předávám i svému okolí a stejně orientovaným nadšencům. Jsem absolventem I. i II. stupně ZUŠ, oboru literárně-dramatického a hře na flétnu. Po střední škole jsem vystudovala Janáčkovu akademii, obor činoherní herectví a hrála v divadle. Divadlu, zpěvu a tanci se věnuji nadále jako aktivní umělec. Jsem účastníkem mnoha mezinárodních tanečních a divadelních workshopů a festivalů.  Impulzem věnovat se studiu pedagogiky byly mé vlastní děti. Začala jsem své dovednosti z umění i učit. Nejdříve jako zájmovou činnost, časem i jako hlavní náplň ve školství. Při práci jsem si vzdělání doplnila rekvalifikačním kurzem zdravotníka školních, zotavovacích a společenských akcí. Dále se věnuji ručním pracím, jsem lektorkou snoezelen a dramaterapie. Ve školství pracuji od roku 2009, na Academic School učím od roku 2013 a to hudební výchovu, kroužky zpěvu, muzikál, dramaterapii a tvoření – ruční práce a jsem vychovatelkou ve školní družině. Ve volném čase organizuji letní tábory a workshopy. U nás ve škole se podílím na tvorbě kulturních akci a moderuji je. Děti jsou mou celoživotní inspirací, jejich bezprostřednost, hravost a kreativita nezná hranic. Snažím se jejich talenty a nadání rozvíjet a být jim milým a empatickým pedagogem na cestě jejich vývoje.