Kateřina Holáňová

Po absolvování gymnázia jsem pokračovala ve studiu na Obchodní akademii v Přerově a celá moje dosavadní dlouholetá praxe se týkala oblasti ekonomiky, administrativy a účetnictví. Ovšem práce ve škole je pro mě zcela novou zkušeností. Jsem moc ráda, že mohu být součástí skvělého pracovního týmu pedagogů a velmi kladně hodnotím zejména filozofii školy a individuální přístup k dětem, kde je kladen důraz na rozvoj jejich osobnosti a vzájemný respekt, moderní výukové metody a příjemnou přátelskou atmosféru bez zbytečných stresů. Vždyť spokojené a šťastné dítě je pro rodiče to nejvíc.