Ing. Nela Štolfová

Jako dítě jsem si přála být učitelkou. Ovšem neúspěšné přijímací zkoušky na gymnázium mi otevřely dveře do úplně jiného světa – světa krizového řízení, jehož studium mě neuvěřitelně nadchlo. Po absolvování střední školy TRIVIS v rodném Prostějově (obor veřejnoprávní ochrana), jsem se rozhodla pokračovat ve studiu na Univerzitě Tomáše Bati v Uherském Hradišti (obor ochrana obyvatelstva), kde se mi shodou okolností otevřely dveře i do tehdejšího Čtyřlístku. Od roku 2012 jsem vedle prezenčního studia na UTB částečně vypomáhala v kanceláři školy s administrativními záležitostmi. Po dokončení bakalářského studia v roce 2014 mě paní ředitelka zaměstnala již na plný úvazek. V roce 2016 jsem dálkově dostudovala magisterské studium na UTB ve Zlíně (obor bezpečnostní technologie, systémy a management) a z mého původního záměru pouhého přivýdělku při studiu v kanceláři školy, se stalo téměř desetileté působení na půdě Academic School. I když mě mnohdy srdce táhne více do oblasti integrovaného záchranného systému, věřte tomu, nebo ne, ale ve školství je to také jedno velké „krizové řízení“. ☻