Čmelda Pepík

Soutěž pro děti navštěvující mateřskou školu.

Tato soutěž je určena pro všechny děti, které rády řeší zajímavé úlohy z různých oblastí matematiky a logiky. Řešení prvního a druhého kola probíhá ve školkách, třetí kolo v ZŠ Academic School. S výsledky prvního i druhého kola jsou školky průběžně seznamovány. Každé dítě, které se zúčastní, dostane OSVĚDČENÍ.

V tomto školním roce probíhá již 11. ročník Úkolů Čmeldy Pepíka.

Soutěž je organizována ve spolupráci  s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu vzdělávání nadaných dětí.

Kontaktní osoba: dagmar.chvilova@academicschool

10. ročník

I. kolo

II. kolo

11. ročník

I. kolo

II. kolo

12. ročník

I. kolo

II. kolo

13. ročník

I. kolo

II. kolo

14.ročník

15. ročník (podzim 2022)