Areál školy

Hlavní budova se nachází v Uherském Hradišti na Studentském náměstí v těsné blízkosti budov Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, fakulty logistiky a krizového řízení. V klidném, inspirativním, moderním  prostředí v blízkosti centra města. V nově zrekonstruované budově. V budově školy je 15 učeben, z toho čtrnáct kmenových tříd a učebna pro žáky se SPU. Dále mají učitelé k dispozici odborné kabinety – první a druhý stupeň. Třídy na 1. stupni jsou doplněny odpočinkovým koutem, všechny třídy jsou připojeny k internetové síti a skýtají možnost připojení dataprojektoru. Učitelé také mohou využít mobilních dotykových panelů. Téměř všichni žáci na druhém stupni již dnes disponují notebookem, který využívají k práci v běžných vyučovacích hodinách. Pro žáky, kteří notebook nemají, jsou k dispozici školní.

virtuální prohlídka 

Mateřská škola Mařatice je v nedaleké části Uherského Hradiště na ulici Sadová č.p. 1385

Mateřská škola nemocnice je situována  v areálu Uherskohradišťské nemocnice a.s. Jana Evangelisty Purkyně 365

Mateřská škola Kunovice se nachází v areálu Panského dvora v centru města Kunovice na ulici Panská 24