6. třída-vícejazyčná

Pokud budete mít zájem přihlásit své dítě do vícejazyčné třídy do šestého ročníku, zde si můžete vyzkoušet ukázkový test, který děti před přijetím skládají.