Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o.

Náměstí T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín

Tel.: +420 576 037 121
E-mail: zszl@academicschool.cz

Čísla účtů:
Pro platbu školného, kroužků, pobytů, táborů je číslo účtu 5086524309/0800.
Pro úhradu stravy inkasním způsobem je číslo účtu 101344291/0800.
Datová schránka: suvci4z

Podatelna:

Pondělí 9:00 – 15:00


Úterý 9:00 – 15:00


Středa 9:00 – 15:00


Čtvrtek 9:00 – 15:00


Pátek 9:00 – 15:00