Škola aktivního učení a otevřených možností – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Žádost o slovní hodnocení

OTEVŘÍT

Žádost o uvolnění z výuky

OTEVŘÍT

Žádost o individuální vzdělávací plán

OTEVŘÍT