Žákovský parlament

Školní parlament funguje jako seskupení zástupců jednotlivých tříd, kteří se každý měsíc setkávají a probírají aktuální akce, problémy, vymýšlejí nové možnosti a příležitosti pro školu. Cílem parlamentu je udržovat vztahy a komunikaci mezi jednotlivými žáky a učiteli. Máme v plánu vytvoření reklamních produktů podle vlastní iniciativy a výběru žáků. Věnujeme se také pořádání školních výletů podle zájmu žáků.