ÚKOLY ČMELDY PEPÍKA 2017-11-20T23:45:35+00:00

Soutěž pro děti navštěvující mateřskou školu.

Tato soutěž je určena pro všechny děti, které rády řeší zajímavé úlohy z různých oblastí matematiky a logiky. Řešení prvního a druhého kola probíhá ve školkách, třetí kolo v ZŠ Čtyřlístek. S výsledky prvního i druhého kola jsou školky průběžně seznamovány. Každé dítě, které se zúčastní, dostane OSVĚDČENÍ.

V tomto školním roce probíhá již 8. ročník Úkolů Čmeldy Pepíka.

Soutěž je organizována ve spolupráci  s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu vzdělávání nadaných dětí.

PŘEDEŠLÉ ROČNÍKY

10. ročník

I. kolo

II. kolo

9. ročník

I. kolo

II. kolo