VÝZVY 56,57

Výzva č. 57 – S jazykem do světa (CZ.1.07/1.1.00/57.1534)

Podpořeny v rámci projektu byly technické dovednosti žáků na druhém stupni ZŠ, profesní dovednosti učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků ZŠ a rozvoj komunikačních dovedností pedagogů a žáků.

Výzva č. 56 – Jazyky v pohybu (CZ.1.07/1.1.00/56.2126)

V rámci výzvy pedagogové absolvovali jazykový kurz v zahraničí, vyzkoušeli si stínování a žáci absolvovali jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.