InGeniuos

Naše škola se zapojila ve školním roce 2014/2015 do výjimečného projektu InGeniuos. V celé ČR bylo vybráno 10 učitelů, kteří se mohli na projektu podílet a stát se tak součástí jedinečné evropské skupiny.

InGeniuos je evropská koordinační skupina vzdělávání v oblasti vědy, technologie, inženýrství a matematiky (STEM). Jedná se o společnou iniciativu, kterou zahájila organizace European Schoolnet a organizace Evropského kulatého stolu průmyslníků (ERT), aby posílili zájem dětí o vědu ve výše jmenovaných oblastech. Zde se totiž v rámci Evropské unie očekávají budoucí kvalifikační mezery.

Projekt funguje na strategickém partnerství mezi hlavními průmyslovými odvětvími a ministerstvem školství. InGenius se zaměřuje na to, jak může soukromý sektor přispět a co může nabídnout v oblasti vědy a vzdělávání na primární a sekundární úrovni škol. Reaguje na potřeby koordinace a podpory úsilí v rámci spolupráce mezi školami a společností.

Do projektu se zapojily 4 třídy: 2. třída – si vyzkoušela program Strong Truck,  4. a 5. třída Sensor Adventure a 7. třída Skoool football. Všechny programy se snaží dětem představit oblast STEM předmětů poutavou formou.

Více o projektu se dozvíte ZDE:  http://www.ingenious-science.eu/web/guest