COMENIUS

Projekt Comenius je financovaný z programu EU LLP

Cíl projektu

Žáci, kteří jsou zapojeni do projektu se budou snažit pochopit různé koncepce budování mostů od místních přes regionální až po národní a mezinárodní prostřednictvím partnerských zemích.

Porovnáváním znalostí o mostech ve všech zúčastněných zemích si žáci prohloubí vědomosti v oblasti geografické, historické a také získají motivaci pro studium cizích jazyků.

Žáci se dozví informace o partnerských zemích, poznají kulturní dědictví těchto zemí, naváží kontakt se zahraničními studenty.

Získají přehled o mostech ve vlastní zemi a ve svém vlastním okolí.

Comenius 2010 – 2012

Od 24. 5. do 28. 5. 2011 nás navštívili v rámci projektu Comenius učitelé z Anglie, Francie, Itálie a Holandska.

Aktuální informace o naší činnosti v tomto projektu naleznete zde:

http://www.peda.net/veraja/porvoo/comenius1012/czech_republic

Tématem projektu jsou MOSTY.