CLOUD JE BUDOUCNOST VZDĚLÁVÁNÍ

č.projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0034

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciálního a dalšího vzdělávání.

Cílem podporované aktivity je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Aktivity v rámci projektu:

Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce.

Vzděllávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky.