PROJEKTY 2018-01-09T08:58:28+00:00
ZKVALITNĚNÍ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI – ACADEMIC SCHOOL
Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005962

Chůva

Speciální pedagogog

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
(Doba trvání projektu: 2017 – 2019)