Soutěž pro děti navštěvující mateřskou školu.

Tato soutěž je určena pro všechny děti, které rády řeší zajímavé úlohy z různých oblastí matematiky a logiky. Řešení prvního a druhého kola probíhá ve školkách, třetí kolo v ZŠ Academic School. S výsledky prvního i druhého kola jsou školky průběžně seznamovány. Každé dítě, které se zúčastní, dostane OSVĚDČENÍ.

V tomto školním roce probíhá již 11. ročník Úkolů Čmeldy Pepíka.

Soutěž je organizována ve spolupráci  s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu vzdělávání nadaných dětí.

Kontaktní osoba: dagmar.chvilova@academicschool.cz

10. ročník

I. kolo

II. kolo

11. ročník

I. kolo

II. kolo

12. ročník

I. kolo

II. kolo

13. ročník

I. kolo

II. kolo

Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o., Uherské Hradiště pod záštitou University Palackého Olomouc a ve spolupráci s Mensou ČR pořádá

VII. ročník

Dětské vědecké konference

22. 11. 2018 v Uh. Hradišti

Konference je určena pro žáky I. + II. stupně základních škol a pro studenty nižších ročníků středních škol. Přihlásit se mohou jednotlivci i skupiny. Na konferenci budou vítáni přednášející žáci, vyučující a také třídní kolektivy, které přijdou podpořit své spolužáky.

Jak si zajistit účast na konferenci a jak se přihlásit:

 1. Žák (či skupina žáků si) vyberou nějaké téma, které ho (nebo je) zajímá – samozřejmě je dobře, když jim s výběrem pomůže i pedagog.
 2. Žák/žáci si na toto téma připraví maximálně 10 minutovou prezentaci, přednášku nebo vytvoří plakát či projekt.
 3. Samotným příspěvkem nemusí být pouze odborná přednáška, ale také například představení nějakého projektu či modelu…
 4. Žák/žáci v několika větách sepíší, o čem příspěvek bude.
 5. Žák/žáci (raději ve spolupráci s vyučujícím – obzvláště u mladších žáků) zašlou elektronickou přihlášku (tato přihláška je od 6. 10. 2017 k dispozici na našich webových stránkách www.zsctyrlistek.cz).
 6. Pokud spolu s přednášejícími žáky vyšle škola jako podporu jejich spolužáky (což velmi vítáme – příspěvky jsou zajímavé, takže si i diváci jistě přijdou na své a možná je to inspiruje k tomu, že se příště pokusí sami nějaký příspěvek vytvořit), vyplňte také přihlášku s počtem žáků tvořících tento doprovod.

Sekce a okruhy témat:

1. Přírodní a technické vědy (zde budou řazeny příspěvky vztahující se k matematice, fyzice, chemii, biologii, geologii a technickým předmětům)

2. Společenské vědy, humanitní vědy a umění (zde budou řazeny příspěvky vztahující se k dějepisu, zeměpisu, občanské nauce …výtvarnému umění, hudební výchově, literatuře, filmu …)

Co vám účast na Dětské vědecké konferenci přinese?

 1. Poznáte nové přátele a kolegy, kteří sdílejí podobné zájmy a s nimiž můžete navázat spolupráci
 2. Vyzkoušíte si svou schopnost prezentovat nabyté znalosti bez stresu z kritiky a soutěžení a také reagovat na dotazy publika a kolegů
 3. Podělíte se s ostatními o výsledky své práce a svého snažení
 4. Nasajete atmosféru skutečných vědeckých konferencí
 5. Získáte certifikát potvrzující vaši účast

Účast na konferenci je zdarma.

V případě zájmu můžeme zajistit oběd v naší jídelně (předpokládaná cena cca 70 Kč – upřesníme)

Jízdné si účastníci platí sami.

Určeno vyučujícím v MŠ, ZŠ a na gymnáziích

Didaktika matematiky se zaměřením na praxi:

 • výměna zkušeností
 • videa z hodin
 • ukázky prací žáků, učitelů (burza nápadů),
 • práce s nadanými integrovanými do tříd
 • mezipředmětové vztahy

Letní škola se koná co dva roky.

Další nás čeká v roce 2018!

DALŠÍ PROJEKTY