KLUB NADANÝCH 2018-01-07T14:36:36+00:00

Klub funguje ve spolupráci s Mensou ČR a je určen pro žáky naší školy ve věku od první třídy do deváté.

Přihlásit se můžete formou elektronické přihlášky – PŘIHLÁŠKA.

Součástí Klubu nadaných je výzkumný tým, 

je určen také pro žáky naší školy od 4. do 9. třídy, kteří dosahují vynikajících výsledků, jsou diagnostikováni PPP jako žáci mimořádně nadaní nebo zvládli testy IQ Mensy minimálně na úrovni lehký nadprůměr.

Náplň výzkumného týmu

  • ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou v Olomouci připravujeme návštěvu Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů a další,
  • žáci budou pracovat na svých projektech dle svého zájmu,
  • výsledky svého výzkumu budou prezentovat na dětské vědecké konferenci.