Klub funguje ve spolupráci s Mensou ČR a je určen pro žáky naší školy ve věku od první třídy do deváté.

Přihlásit se můžete formou elektronické přihlášky – PŘIHLÁŠKA.

 

Klub nadaných

Klub nadaných je fakticky v tomto školním roce obsahově sjednocen s Klubem zábavné logiky a deskových her. První pololetí bylo věnováno převážně seznámení se se školními deskovými hrami s možností si tyto hry vyzkoušet zahrát.

Ve druhém pololetí tohoto školního roku se více zaměřujeme na logické úlohy a hádanky. Budeme se zabývat konstrukčními úkoly či skupinovou konstruktérskou prací. Pořídíme nově stavebnici magnetických kostek z barevného plastu pro podporu prostorové představivosti i různé stavební projekty žáků.

Část náplně kroužku tvoří i práce s dataprojektorem, nejen v podobě videopříspěvků dokumentujících nejrůznější kuličkové dráhy, sestavy z domina, ale i představující různé konstruktérské stavebnice vyrobených z rozličných materiálů.

Internet budeme kromě hledání textových a obrazových informací rovněž využívat k hledání logických úloh, zobrazování optických klamů či videoukázek ze světa robotiky.

Budeme sledovat i krátká videa, která ukazují, jak se vyrábí některé předměty z běžného života, např. kuličky (ocelové, skleněné, hliněné, plastové, dřevěné…)

 

Výzkumný tým (spadá pod klub nadaných)

V prvním pololetí školního roku 2017/2018 byl spojen s Klubem zábavné logiky a deskových her.

Na rozdíl od minulého školního roku, kdy se Výzkumný tým setkával až ve druhém pololetí, a to cca jedenkrát za měsíc, se v letošním roce mohli jeho členové setkávat jednou týdně. Využili toho zejména vystupující na Dětské vědecké konferenci, která proběhla v listopadu 2017, neboť si mohli své prezentace několikrát cvičně odprezentovat a od svých kolegů, již zkušených prezentátorů, získat postřehy směřující ke zkvalitnění prezentace i následně zapracovat do další verze prezentace. V tomto ohledu bych chtěl zmínit například Ondřeje Ondříška. Ten svou původní – již zcela hotovou prezentaci o lidském magnetismu, která byla doplněna i jím natočeným videem s osobou, která tuto vlastnost má,  opustil. Poté vytvořil zcela novou prezentaci na zcela odlišné téma. Gruzie – zážitky z mých cest. I v rámci této prezentace odvedl neuvěřitelný kus práce i odvahy tím, že původní hotovou prezentaci dost zásadně, i na základě připomínek svých kolegů, přepracoval.

Dal tím vzniknout skutečně povedené a přitom i vtipně podané prezentaci přímo na Dětské vědecké konferenci. Obrovskou hodnotu mělo rovněž v případě Ondřeje to, že se cesty po Gruzii osobně účastnil jako pěší turista a batohem na zádech a tedy moc dobře věděl, o čem mluví.

Po Dětské vědecké konferenci zůstali pravidelně docházejícími členy jen ti nejodolnější a ti se dočasně připojili k hlavnímu zaměření Klubu zábavné logiky a deskových her, kde i přispívali k jeho náplni např. zajímavými příspěvky z internetu, ostatní po dlouhodobé a vyčerpávající přípravě na Dětskou vědeckou konferenci krátkodobě zaslouženě odpočívali.

Po uzavření známek za první pololetí jsme vstoupili do pololetí druhého, kde jsme se již zcela oddělili od středečního Klubu zábavné logiky a deskových her, našim dnem setkávání ve druhém pololetí se stal čtvrtek.

Uspořádali jsme dle zájmu členů týmu námi navržených dvacet oblastí možného bádání. Dále se budeme snažit zvolená témata zkoumat jednotlivými členy týmu z různých úhlů pohledu a důstojně tím naplnit obsah slova „tým“ v názvu kroužku.

Našim prvním tématem jsou „Duchové“. Mezi další témata s největším zájmem členů týmu patří pro ilustraci např. „Život po životě a před životem“, „Pád dvojčat v New Yorku“, „Způsoby sjednocení dnešního světa“ a „Duše, vědomí, nevědomí, podvědomí“.

Každé téma, pro které se jako tým společně rozhodneme bychom chtěli zpracovat do podoby společné elektronické prezentace, která vznikne po dlouhých debatách, které budou problematiku na jedné straně vyjasňovat a na straně druhé přinášet další hlubší souvislosti s hlavním tématem.

 

Exkurze výzkumného týmu:

Plánujeme exkurzi do Brna do firmy Thermo Fisher Scientific, která vyrábí elektronové mikroskopy. Mikroskop vyrobený právě v této firmě dopomohl k Nobelově ceně za chemii v roce 2017.

Dále chceme jet do Brna na 26. Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení AMPER.

Pro vzdálenější budoucnost pokukujeme i po exkurzích do nějakých potravinářských podniků zabývajících se výrobou cukrovinek, čokolád, brambůrek, sýrů či dalších mléčných výrobků.

Pro možnost případných výměnných pobytů a spolupráce budeme rovněž průběžně vyhledávat obdobné kroužky u nás i v zahraničí.