Kariérové poradenství – volba povolání

V rámci předmětu Základy techniky se vyučuje na naší škole volba povolání. Specializace na výběr školy začíná v 8. třídě a končí prvním pololetím 9. třídy.

Žáci projdou mnoha testy pro volbu povolání (testy zájmů, výběr povolání podle oblíbených předmětů…), které jim mají pomoci při rozhodování o budoucí škole.

Na základě výsledků z těchto testů směřujeme žáky k jednotlivým oborům povolání (stavebnictví, služby, strojírenství, sociální sféra…). Vše probíhá ve spolupráci s rodiči prostřednictvím malých portfolií, které si žáci tvoří s přibývajícími testy a pracovními listy.

Cílem je vést žáky k volbě budoucí školy, která odpovídá jejich vědomostem, dovednostem, schopnostem a zájmům.

 

Webové stránky, na kterých můžete hledat informace o středních školách:

www.infoabsolvent.cz

www.burzaskol.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.stredniskoly.cz

Webové stránky, na kterých naleznete informace o přijímacím řízení:

www.stredniskoly.cz

www.zkola.cz

www.msmt.cz

 

Informace k přijímacímu řízení naleznete na

www.cermat.cz

a na stránkách MŠMT

Dny otevřených dveří: ZDE (Burza škol)

 

Kontakt:

Kateřina Šáchová, 774 122 899 katerina.sachova@academicschool.cz

 

Další informace naleznete na MŠMT.

Vzory přihlášek ke stažení zde.