Školní družina

Je k dispozici pro naše žáky od 7.00 do 8:45 a od 11.40 do 17.00 hod.

Děti si zde především hrají, tvoří výtvarné práce z různých materiálů, prohlubují si znalosti z vyučování, hrají divadlo a čtou pohádky, dále tancují, zpívají, chodí na procházky a sportovat na hřiště u školy. Každý měsíc se zabýváme určitým tématem, ke kterému směřují všechny naše aktivity.

Školní klub

Je k dispozici pro naše žáky 5. třídy a II. stupně od 11:40 do 17:00.

Děti si zde především hrají, dále tancují, zpívají, tvoří výtvarné práce z různých materiálů, prohlubují si znalosti z vyučování, chodí na procházky a sportovat na hřiště v okolí školy. Každý měsíc se zabýváme určitým tématem, ke kterému směřují všechny naše aktivity.

Naši žáci využívají školní klub i ve volných hodinách v rámci vyučování.
Mají k dispozici počítačovou učebnu, společenskou místnost s DVD, ve které je zároveň umístěna knihovna. Cílem školního klubu je výchova, vzdělávání a relaxace na principu volné docházky a zájmů dětí.

Činnost klubu:

FILMOTÉKA – film, který vybereme a shlédneme, společně zhodnotíme. Najdeme nejlepší scény i herce, ale zamyslíme se i nad těmi, kteří se nám nelíbí a proč. Prodiskutujeme i zvolené téma. Stanou se z nás filmoví kritici?
UMĚNÍ DISKUSE – vybrané téma z oblasti osobního života, pracovního nebo školního, probereme ze všech stran, z různých hledisek a různými způsoby. Nebudeme se dohadovat, či hádat, ale diskutovat.
POHYBEM KU ZDRAVÍ – míčovými, pohybovými hrami, pohybem pro radost, utužíme zdravý kořínek a rozšíříme pohybové dovednosti.
DISKOTÉKA – s určitým hudebním tématem nebo jen náhodným výběrem skladeb se budeme bavit tancem a kdo umí a chce, také zpěvem.
HRAJEME SI S HRAMI – budeme poznávat nové stolní a společenské hry, nebudou chybět ani ty známé a oblíbené. Turnaje a soutěže okoření tato klání.

Školní družina a Školní klub úzce spolupracují a některé akce pořádají společně. Snažíme se z našich malých i velkých žáků vytvořit jeden tým.