Anglické studio s rodilými mluvčími 

se otevírá nejen pro žáky a rodiče Academic School, ale také pro veřejnost

 

PŘIHLÁŠKA DO ANGLICKÉHO STUDIA

Přihlášení je možné do 14. 9. 2020

Školní rok ve studiu začíná dne 21. 9. 2020

 

Nabízíme pro školní rok 2020 – 2021:

 

Příprava na zkoušky Cambridge pro děti od 8 let a pro mládež 

(Gramatiku vyučuje český učitel, konverzace a poslechy učí rodilá mluvčí. Kurz může být dobrovolně zakončen testem a získáním certifikátu, test se platí zkoušející organizaci zvlášť. Kurz probíhá ve spolupráci s Cambridge Park.)

pondělí 14:50 

20 x 90 minut 5 200 Kč při účasti 4 studentů, jinak bude cena rozpočítána

 

Anglická konverzace s rodilou mluvčí pro děti 6.- 9. třída

pondělí 16:20

20 x 45 minut při účasti 5 studentů 4 400 Kč, jinak bude cena rozpočítána

 

Kreativní tvoření v angličtině s rodilou mluvčí pro děti i dospělé

(Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie a úrovně pokročilosti zájemců, kteří nejen že budou mluvit anglicky, ale mohou uplatnit fantazii a zaměstnat své šikovné ruce.)

čtvrtek 15:15 pro děti 

čtvrtek 16: 30 pro dospělé

20 x 60 minut při účasti 5 studentů 4 800 Kč, jinak bude cena rozpočítána

 

Anglická konverzace s rodilou mluvčí pro děti – různá pokročilost 

pondělí 15: 00 pro děti 1.-3. třída

středa 15:00 pro děti 4.-5. třída

20 x 45 minut při účasti 5 studentů 4 400 Kč, jinak bude cena rozpočítána

 

Anglická konverzace s rodilým mluvčím pro dospělé různá pokročilost, zaměřeno i na taboo témata

středa 16:45 

20 x 60 minut při účasti 5 studentů 4 800 Kč, jinak bude cena rozpočítána