Zedník 36-67- H/01

Podmínky přijetí:

Chlapci s ukončenou povinnou školní docházkou a zájmem o stavebnictví jsou přijímání bez přijímacích zkoušek.

Charakteristika profese:

Pod vedením zkušených odborníků se žáci naučí samostatně provádět veškeré stavební práce od základů až po práce dokončovací před předáním stavby. Seznámí se s moderními materiály, technologickými postupy a technickými podklady. Odborný výcvik absolvují žáci v reálném prostředí na stavbách rodinných domků nebo průmyslových objektů a rekonstrukcích různých staveb.

Způsob ukončení:

Závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Uplatnění:

Ve stavebních firmách soukromého i státního sektoru včetně práce v zahraničí. Po získání praxe v oboru je možnost samostatného živnostenského podnikání.(výuční list podmínkou)

Možnost dalšího studia:

Úspěšní absolventi mohou pokračovat v naší škole nástavbovým studiem „Podnikání“ (ekonomicko-administrativní směr), ukončené maturitní zkouškou.

Školné:

bez školného

Výše finanční podpory žákům učebních oborů:

V rámci systému „Podpora řemesel v odborném školství“ je poskytováná přímá finanční podpora žákům denní formy studia učebních oborů poskytující střední vzdělání s výučním listem. (Viz. Stipendijní řád)

1. ročník 300 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1500 Kč (na konci školního roku)
2. ročník 400 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 2500 Kč (na konci školního roku)
3. ročník 500 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 5000 Kč (na konci školního roku)

Učební plán

Podle RVP (2011/2012.1., 2. a 3.ročník)

 

A. Všeobecně vzdělávací předměty 1. 2. 3.
Český jazyk a literatura ČJ 2 2 2
Cizí jazyk AJ/NJ 2 2 2
Občanská nauka ON 1 1 1
Matematika M 2 2 2
Fyzika FY 2 1
Chemie CH 1
Ekologie EKO 1
Tělesná výchova TV 1 1 1
Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1
  13 10 9
       
B. Odborné předměty      
Ekonomika a organizace EO 2
Odborné kreslení OK 2 1 1
Stroje a zařízení SAZ 1
Materiály ML 1 1 1
Přestavby budov PB 1 1
Technologie TE 2 2,5 2,5
  6 5,5 7,5
       
C. Odborný výcvik 15 17,5 17,5
Celkem 34 33 34