ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 ve Zlíně

Termín zápisu: 1. dubna 2020 – 5. dubna 2020.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

ORGANIZACE ZÁPISU:

● uskuteční se jen formální část,
● každý rodič zaregistruje dítě k zápisu v aplikaci Škola online ZDE,
● každý budoucí žák bude mít přiděleno registrační číslo,
● motivační část zápisu se uskuteční po skončení mimořádných opatření.

ŽÁDOSTI MUSÍ BÝT ŠKOLE DORUČENY V TERMÍNU OD 1. 4. DO 5. 4. 2020 (NE DŘÍVE!)

Dokumenty ke stažení:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO ZŠ

ZÁPISNÍ LIST

SOUHLAS GDPR

ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Školné pro školní rok 2020/2021 je stanoveno na 99.000 Kč za celý školní rok (tuto částku lze rozdělit dle splátkového kalendáře až na 12 splátek). Individuálně mohou být posuzovány slevy na školné (například počet dětí navštěvujících ACADEMIC SCHOOL apod.). Školné nezahrnuje stravu, mimoškolní zájmové aktivity a dlouhodobé pobyty.

Žáci jsou přijímáni do kapacity školy, max. do počtu 18 dětí ve třídě.

Těšíme se na všechny rodiče i budoucí prvňáčky!