Jméno a příjmení e-mail mobil, pevná linka
PhDr. Věra Olšáková

ředitelka

jednatelka

​vera.olsakova@academicschool.cz 603 502 863
Pavlína Kotačková

zástupce ředitele     pro I. stupeň

pedagog (4. B třída)

pavlina.kotackova@academicschool.cz 732 214 407
Mgr. Kateřina Šáchová

zástupce ředitele   pro II. stupeň

pedagog (7. třída)

​katerina.sachova@academicschool.cz 774 122 899
Bc. Jitka Slavíková, DiS. 

pedagog (1. C třída)

jitka.slavikova@academicschool.cz 773 687 593
Cherry Rose Arcenas-Aricheta

pedagog (1. C třída, 2. C třída – rodilá mluvčí)

cherry.arcenas@academicschool.cz 773 687 593
Mgr. Natálie Jahodová

pedagog (2. C třída)

natalie.jahodova@academicschool.cz 773 687 593
Mgr. Jana Němečková

pedagog (2. D třída)

jana.nemeckova@academicschool.cz 773 687 593
Mgr. Dagmar Chvílová

speciální pedagog

pedagog (3. B třída)

dagmar.chvilova@academicschool.cz 773 687 592
Mgr. Hana Bušková 

asistentka pedagoga (3. B tř.)

hana.buskova@academicschool.cz 773 687 593
Bc. Taťána Pospíšilová

asistentka pedagoga (4. B tř.)

tatana.pospisilova@academicschool.cz 773 687 593
Mgr. Olga Čechová

pedagog (5. třída)

Předškolička

správce systému Bakaláři

olga.cechova@academicschool.cz 773 687 593
Mgr. Pavla Kašpárková

asistentka pedagoga (5. tř.)

pavla.kasparkova@academicschool.cz 773 687 593
Bc. Markéta Šeneklová

asistentka pedagoga (5. tř.)

marketa.seneklova@academicschool.cz 773 687 593
Mgr. Sabina Formánková

pedagog (6. třída)

sabina.formankova@academicschool.cz 773 687 593
Bc. Silvie Zábojníková

asistentka pedagoga (6. tř.), metodik prevence

silvie.zabojnikova@academicschool.cz 773 687 593
Jitka Hrubošová a

sistentka pedagoga (7. tř.)

jitka.hrubosova@academicschool.cz 773 687 593
Mgr. Petra Jakšíková

pedagog (8. třída)

petra.jaksikova@academicschool.cz 773 687 593
Erika Snopková

asistentka pedagoga (8. tř.)

erika.snopkova@academicschool.cz 773 687 593
Mgr. Simona Němečková

pedagog (9. třída)

simona.nemeckova@academicschool.cz 773 687 593
Mgr. Kateřina Hromčík
asistentka pedagoga (9. tř.)
katerina.hromcik@academicschool.cz 773 687 593
Vereen Ann Smit

asistent výuky AJ – rodilá mluvčí

vereen.smit@academicschool.cz 773 687 593
Ing. Mgr. Jakub Janíček

pedagog

jakub.janicek@academicschool.cz 773 687 593
Mgr. Gabriela Pavlíková

pedagog

gabriela.pavlikova@academicschool.cz 773 687 593
Mgr. Olga Polášková

pedagog, logoped

773 687 593
Mgr. František Horňák

projektový manažer

školní kariérový poradce

frantisek.hornak@academicschool.cz 773 687 593
Mgr. Veronika Mikulincová

metodik vícejazyčné výuky

veronika.mikulincova@academicschool.cz 773 687 593
Bc. Martina Zemánková

vedoucí vychovatelka
ŠD a ŠK

zemankova.martina@academicschool.cz 773 687 592
MgA. Erika Anna Pláňavská

vychovatelka ŠD

pedagog

erika.planavska@academicschool.cz 773 687 592
Hana Mikulášková

PR manažer

vychovatelka ŠD/ŠK

pedagog

hana.mikulaskova@academicschool.cz 608 741 003, 773 687 592
Eliška Stolaříková

vychovatelka ŠD/ŠK

eliska.stolarikova@academicschool.cz 773 687 592
Ing. Nela Štolfová

asistentka ředitelky

nela.stolfova@academicschool.cz 773 687 593,

576 519 343

Kateřina Holáňová

administrativní pracovník

katerina.holanova@academicschool.cz 773 687 593,

576 519 343

Bc. Lenka Kocourková

hlavní účetní

lenka.kocourkova@academicschool.cz 773 687 593,

576 519 343

Jiřina Přílučíková

dozor (vrátný)