Základní škola Zlín

Základní popis a hlavní přednosti školy

Základní škola ACADEMIC SCHOOL ve Zlíně vzniká v centru Zlína (náměstí T. G. Masaryka 1279). Všem dětem škola zajistí bezpečné a inspirující prostředí založené na spolupráci školy, rodiny, komunity a partnerů. Výuka bude probíhat v malé skupině žáků s ohledem na individuální potřeby a nadání každého dítěte. Bude se jednat o moderní formu vzdělávání v českém a souběžně i v anglickém jazyce s rodilým mluvčím.

Při výuce budou učitelé využívat nejnovější technologie z různých oborů a oblastí (například aktivní panely a tablety apod.). Při práci s dětmi budou využívány různé formy a metody práce, zejména prožitkové učení, badatelství, kritické myšlení apod. Prostory školy budou chytře přizpůsobené vzdělávání, ale učení bude probíhat i mimo budovu školy – na univerzitě, v přírodě, v muzeu, galerii, knihovně apod. Součástí vybavení školy bude i moderní venkovní sportoviště a areál s hracími prvky, škola zajistí mimoškolní a volnočasové aktivity až do pozdních odpoledních hodin. Dětem bude poskytováno celodenní stravování, včetně pitného režimu.
Již nyní započala úzká spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

Podrobnější informace k zápisu do 1. třídy

Zápis pro školní rok 2018/2019 bude probíhat na jaře roku 2018. V případě zájmu zapsat dítě do základní školy ve Zlíně je možné kontaktovat ředitelku školy: PhDr. Věru Olšákovou, e-mail: vera.olsakova@zsctyrlistek.cz, telefon: 576 519 343, 603 502 863. Na základě toho budou rodiče s dětmi pozváni do školy, kde jim bude představen vzdělávací koncept, a budou provedeny všechny formální náležitosti zápisu.

Foto vizualizací