Výrobce obuvi 32 – 54 – H/01

Podmínky přijetí:

Ukončení povinné školní docházky, zájem o obor, přijetí bez přijímacích zkoušek.

Charakteristika oboru:

Absolventi získají profesní vědomosti a dovednosti v univerzálně pojatém oboru. Školní vzdělávací program je zaměřen na specializaci pro zakázkovou výrobu nebo opravy obuvi a kožedělného zboží. Můžete se stát ševcem ve městě, kde obuvnictví má letitou tradici

Praktická výuka:

Ve vybavené školní dílně se žáci seznámí s dovednostmi obuvnické výroby, praktické dovednosti získají v partnerských firmách.

Uplatnění:

Zaměstnání v provozovnách služeb nebo samostatné podnikání v oblasti zakázkové výroby a  opravách obuvi.

Možnost dalšího studia:

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky pokračovat v nástavbovém studiu Podnikání v naší škole.

Kontakt na nás: Academic School, Střední škola, s.r.o. nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín (3. internát nad OD Prior), telefon 576 037 216

 Všeobecně vzdělávací předměty  1.  2. 3.
Český jazyk a literatura ČJ 2 2 2
Cizí jazyk AJ/NJ 2 2 2
Občanská nauka ON 1 1 1
Matematika M 2 2 2
Fyzika Fy 2 1
Chemie CH 1
Ekologie EKO 1
Tělesná výchova TV 1 1 1
Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1

Odborné předměty

Ekonomika EO 2
Konstrukce a modelování KMO 2 1 1
Stroje a zařízení SAZ 1 1 1
Technologie TE 2 2,5 2,5
Odborný výcvik OV 15 17,5 17,5
Materiály ML 1 1 1
Celkem  34  33 34