Nové anglické oddělení – MŠ Mařatice

Nové anglické oddělení, které vzniklo v mateřské škole v Mařaticích, představuje spojení mezinárodních zkušeností, jedinečného přístupu a vynikající metody výuky. Děti se angličtině učí pomocí metody Wattsenglish, která je akreditována Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Výuka probíhá formou her, básniček, písniček se spoustou pomůcek a interaktivních prvků. Ve školce s dětmi pracuje rodilá mluvčí.
„Děti se učí cizí jazyk stejně přirozeně jako jazyk mateřský. Výuka je velmi intenzivní a cílem je připravovat děti ke zkouškám Cambridge. Navíc je možnost po školce ve výuce pokračovat ve vícejazyčném vzdělávání v naší základní škole,“ uvedla ředitelka ZŠ a MŠ Čtyřlístek Věra Olšáková, jejíž škola ponese od července název ACADEMIC SCHOOL. Každé dítě obdrží výukové materiály (pracovní sešit, DVD, CD). První ukázková hodina je zdarma.

Provozní doba školky je od 6 do 18 hodin, a je otevřena celý rok, včetně letních prázdnin. Ve třídě je pouze 15 dětí, třídy jsou nově vybaveny, včetně klimatizace, dataprojektoru a dalšího moderního vybavení. Školné pro školní rok 2017/2018 je stanoveno měsíčně na 5.000 Kč. Více informací: andrea.stolfova@zsctyrlistek.cz, +420 775 983 440.