TERMÍNY ZKOUŠEK

Vážení studenti,

rádi bychom Vám sdělili dva důležité termíny.

Ty se vztahují na studenty, kteří z některých předmětů nebyli klasifikováni, případně budou vykonávat opravnou maturitní zkoušku.

Termín zkoušek v případě „neklasifikací“ je stanoven na 31.8.2020, 8.00 hod.

Opravné maturitní zkoušky se pak uskuteční dne 9.9.2020, taktéž od 8 hod.

Všem studentům, na něž se tyto termíny vztahují, přejeme úspěšné zvládnutí zkoušek!

startup business people group working as team to find solution