Závěrečné zkoušky 2020/2021

(níže najdete také hlavní body úprav závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021)

 MŠMT přistoupilo k zohlednění ztížených a odlišných podmínek teoretické výuky žáků pro vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a v 1. pololetí školního roku 2020/2021 s významným podílem vzdělávání distančním způsobem, který nelze vyloučit ani v 2. pololetí školního roku 2020/2021. Vedle ztížených a odlišných podmínek při teoretickém vzdělávání žáků v režimu distanční výuky je potřeba také řešit situaci vzniklou nekonáním nebo silným omezením praktického vyučování.

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem.

K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí závěrečného ročníku oboru vzdělání, který se ukončuje závěrečnou zkouškou.

Nově budou žáci hodnoceni ze dvou zkoušek a klasifikace zůstane nezměněna. Pokud by organizace závěrečné zkoušky neumožňovala sdělit žákovi výsledek zkoušky v den konání této zkoušky, dozví se žáci výsledky obou zkoušek a souhrnné hodnocení v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil.

Z hlediska formy bude praktická zkouška povinná pro všechny žáky. Ředitel školy rozhodl, že druhou zkoušku budou žáci konat formou písemné zkoušky.

Písemná zkouška trvá podle platných právních norem nejdéle 240 minut (4 hodiny). Nově se maximální možná délka trvání písemné zkoušky prodlouží o 30 minut, tzn., že písemná zkouška bude moci trvat nejdéle 270 minut (4,5 hodiny). Prodloužení se bude týkat všech, kteří budou konat písemnou zkoušku v řádném, opravném nebo náhradním termínu do konce roku 2021.

Pro přípravu zadání závěrečných zkoušek škola využije jednotných zadání závěrečné zkoušky a související zkušební dokumentaci.

 

Termíny závěrečné zkoušky

 Učební obor  26-51-H/02 Elektrikář silnoproud (Elektrikář)

  1. 6. 2021 – písemná zkouška, zahájení 7:30 hod.
  2. – 8. 6. 2021 – praktická zkouška, zahájení 7:00 hod.

Učební obor 36-66-H/01 Montér suchých staveb

  1. 6. 2021 – písemná zkouška, zahájení 7:30 hod.
  2. – 8. 6. 2021 – praktická zkouška, zahájení 7:00 hod.

 Učební obor 23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník)

  1. 6. 2021 – písemná zkouška, zahájení 7:30 hod.
  2. – 11. 6. 2021 – ústní zkouška, zahájení 7:00 hod.

 Rozpisy obsazení učeben a jmenné seznamy budou vyvěšené na vstupu do školy a na jednotlivých třídách.

 

Všechny výše uvedené změny budou provedeny formou opatření obecné povahy (OOP) v   návaznosti na § 184a školského zákona. Žádná z těchto změn nevyžaduje změnu školského zákona jako takového.

 

 Veškeré informace najdete také ZDE

 

Hlavní body úprav závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021

Úpravy závěrečné zkoušky zde

Více informací najdete také na:

a

  • v  Metodice k ukončování vzdělávání a ke konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 zde