Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Řádné termíny přijímacího řízení

14. duben 2020

15. duben 2020

Náhradní termíny přijímacího řízení

13. květen 2020

14. květen 2020

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – ZDE