PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021/2022


Vážení rodiče, vážení uchazeči,
v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 se jednotná přijímací zkouška na naší škole do maturitních oborů ani nástavbového studia nekoná.
Z rozhodnutí ředitele školy je tato zkouška nahrazena školní přijímací zkouškou z jazyka českého a matematiky. Přijímací zkouška z jazyka českého i matematiky bude zohledňovat situaci, která nastala v období Covid-19, kdy žáci současných 9. ročníků měli ztížené vzdělávací podmínky ve druhém pololetí 8. ročníku a současně i v prvním pololetí 9. ročníku.
Rovněž stejným způsobem budeme vnímat situaci u uchazečů do nástavbového studia. Školní přijímací zkouška bude v rozsahu didaktického testu Cermatu (jednotná přijímací zkouška).
Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.

Školní přijímací zkouška se uskuteční 19. a 20. 4. 2021.

Přijímací zkoušky na maturitní a nástavbové obory se konat nebudou, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání na jednotlivé obory bude nižší, než je ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání.

Informace o nekonání školní přijímací zkoušky bude zveřejněna nejpozději do 8. 3. 2021 na webových stránkách školy www.academicschool.cz a uchazeči (o vzdělání) ji obdrží nejpozději do 19. 3. 2021.

Z hlediska dalšího vývoje v ekonomických a IT oborech se očekává růst zájmu o tyto specializované činnosti a pracovníky, kdy se předpokládá, že se budou ve společnosti otevírat nové příležitosti a možnosti a tím i nabízet větší uplatnění absolventům těchto oborů na pracovním trhu.

V následujících letech se očekává poptávka po kvalifikovaných odbornících,  a to jak v oblasti ekonomické, tak v oblasti informačních technologií.

Všechny naše obory jsou vysoce specializované, se zaměřením i na jazykovou vybavenost absolventů a mají návaznost na nabízené obory VŠ, zejména na UTB ve Zlíně.

Jsme  připraveni akceptovat všechny vaše  individuální potřeby nejen při přijímacím řízení, ale i během  celého studia.

Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D.

ředitel školy

Ve Zlíně, 29. 1. 2021

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – I. kolo najdete ZDE

Obecné informace najdete ZDE