Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Řádné termíny přijímacího řízení

8. červen 2020

Náhradní termíny přijímacího řízení

nejsou stanoveny

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – I. kolo ZDE

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – II. kolo ZDE