Vážení studenti,

níže najdete okruhy k Vaší maturitní zkoušce pro jednotlivé předměty. Stačí kliknout na konkrétní položky a zobrazí se Vám příslušný seznam.

Níže najdete také hlavní body úprav maturitních zkoušek pro školní rok 2020/2021.

Přejeme hodně elánu při studiu 😉

Vaše Academic School, Střední škola

 

Maturitní zkouška 2021

 

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou.

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka (Anglický jazyk, Německý jazyk), nebo matematiky.

Profilová část se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších dvou  profilových zkoušek, které stanoví ředitel školy.  Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají v období od 16. května do 10. června.

Didaktické testy státní části se uskuteční v období od pondělí od 3. května 2021 do 5. května 2021. Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 85 minut a žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a má možnost použít překladový slovník.

 

Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá 110 minut.

Didaktický test ze zkušebního předmětu matematika trvá 135 minut.

 

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

 

Praktická část (dle oborů)

 

Další zkoušky jsou ústní v termínu konání ústních zkoušek

Ústní zkouška z odborných předmětů (dle oborů)

Ústní zkouška z odborných předmětů (dle oborů)

 

Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné zkoušky, ve společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné zkoušky, jedná také o zkoušku matematika rozšiřující. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky státní a profilové části.

 

 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části, jejich forma a témata

(detaily po kliknutí na jednotlivé položky)

obor: 66-41-L/01 Obchodník, Třída: OB4A

 

obor: 66-41-L/01 Obchodník, Třída: OB4Ae

 

obor: 66-41-L/01 Obchodník, Třída: OBD5

 

obor: 64-41-L/51 Podnikání, Třída: SAPO2A

 

obor: 64-41-L/51 Podnikání, Třída: SAPOD3

 

TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY

Termíny maturitní zkoušky najdete: ZDE

 

MATURITNÍ OKRUHY

(detaily po kliknutí na jednotlivé položky)

 

Hlavní body úprav maturit ve školním roce 2020/2021

Úpravy maturitní zkoušky zde

Více informací najdete také na:

a

  • v  Metodice k dodatku opatření obecné povahy, které upravuje model maturitní zkoušky v roce 2020/2021 rozšířením počtu opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek zde