PODPORA ŘEMESEL A STUDIÍ V NAŠÍ ŠKOLE

Academic School, Střední škola, s. r. o., je podporována v poskytování nabízených studijních oborů a tradičních řemesel našeho regionu. Podporu získávají jak samotní studenti, tak i škola pro vytváření vhodných podmínek pro výuku.

Mezi významné podporovatele tradičních řemesel patří Zlínský kraj, který naší škole poskytuje pravidelně dotace na podporu studentů v oborech:

Strojní mechanik a Výrobce obuvi

Další podpory se nám dostává i při rozvoji zázemí pro studenty nebo učně v moderních metodách výuky nebo v novém technickém vybavení.

Aktuálně naše škola otevřela nově rekonstruované dílny pro obuvníky.

Slavnostní otevření za účasti zástupců Zlínského kraje – ZDE

Tisková zpráva – ZDE

.

PODPORU STUDIÍ ZÍSKÁVÁME I OD VÝZNAMNÝCH FIREM NAŠEHO REGIONU:

SVIT MACHINERY

INTERNATIONAL CZ

.

.

.

Projekty ESF

Poskytnutí dotace

V rámci realizace projektu Obnovení výuky učebního oboru Výrobce obuvi byla Academic School Střední škole, s. r. o. poskytnuta dotace z Fondu Zlínského kraje.

.

.

.

PROJEKT: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Podrobnosti k projektu najdete po kliknutí ZDE.