PODPORA ŘEMESEL A STUDIÍ V NAŠÍ ŠKOLE

Academic School, Střední škola, s. r. o., je podporována v poskytování nabízených studijních oborů a tradičních řemesel našeho regionu. Podporu získávají jak samotní studenti, tak i škola pro vytváření vhodných podmínek pro výuku.

ZLÍNSKÝ KRAJ

Mezi významné podporovatele tradičních řemesel patří Zlínský kraj, který naší škole poskytuje pravidelně dotace na podporu studentů v oborech:

Strojní mechanik a Výrobce obuvi

Další podpory se nám dostává i při rozvoji zázemí pro studenty nebo učně v moderních metodách výuky nebo v novém technickém vybavení.

Aktuálně naše škola otevřela nově rekonstruované dílny pro obuvníky.

Slavnostní otevření za účasti zástupců Zlínského kraje – ZDE

Tisková zpráva – ZDE

.

.

PODPORU STUDIÍ ZÍSKÁVÁME I OD VÝZNAMNÝCH FIREM NAŠEHO REGIONU:

SVIT MACHINERY

INTERNATIONAL CZ

.

.

.

Projekty ESF

Poskytnutí dotace

V rámci realizace projektu Obnovení výuky učebního oboru Výrobce obuvi byla Academic School Střední škole, s. r. o. poskytnuta dotace z Fondu Zlínského kraje

Projekt IKAP

Projekt IKAP vede ke zkvalitnění vzdělávání ve školách na území Zlínského kraje, a to zejména v oblastech polytechnického vzdělávání, čtenářské, matematické gramotnosti. 

Příjemcem projektu je Zlínský kraj. Academic School Střední škola, s.r.o. je jedním z partnerů, kteří se podílí na jeho realizaci-Aktivity polytechnického vzdělávání středních škol.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Bližší informace o projektu https://www.kr-zlinsky.cz/implementace-krajskeho-akcniho-planu-rozvoje-vzdelavani-pro-uzemi-zlinskeho-kraje-cl-4340.html