Projekty ESF

Poskytnutí dotace

V rámci realizace projektu Obnovení výuky učebního oboru Výrobce obuvi byla Střední škole obchodně technické s. r. o. poskytnuta dotace z Fondu Zlínského kraje

Projekt IKAP

Projekt IKAP vede ke zkvalitnění vzdělávání ve školách na území Zlínského kraje, a to zejména v oblastech polytechnického vzdělávání, čtenářské, matematické gramotnosti. 

Příjemcem projektu je Zlínský kraj. Střední škola obchodně technická s.r.o. je jedním z partnerů, kteří se podílí na jeho realizaci-Aktivity polytechnického vzdělávání středních škol.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Bližší informace o projektu https://www.kr-zlinsky.cz/implementace-krajskeho-akcniho-planu-rozvoje-vzdelavani-pro-uzemi-zlinskeho-kraje-cl-4340.html