Výsledky voleb do školské rady

Na základě vyhlášení ředitele Academic School, Střední škola, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín, a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, v platném znění,  § 167 odst. 2  a na základě Volebního řádu pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol schváleného zřizovatelem školy,  byly uskutečněny volby do školské rady Academic School, Střední škola, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín.

Volby proběhly ve stanoveném termínu:

28. 6. 2021      pro zletilé žáky Academic School, Střední škola, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín.

28. 6. 2021      pro zákonné zástupce nezletilých žáků Academic School, Střední škola, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín

28. 6. 2021      pro pedagogické pracovníky Academic School, Střední škola, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín

Volby proběhly tajným hlasováním ve volební místnosti a zákonní zástupci mohli také hlasovat přes aplikaci SkolaOnLine v době od 9:40 do 16:30. Nebylo shledáno žádných závad, volby proběhly bez problémů, byly řádně připraveny.

Na základě výsledků voleb se členy Školské rady Academic School, Střední škola, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín stávají:

za zletilé žáky: Václav Chovanec, Želechovice nad Dřevnicí

za zákonné zástupce: Mgr Petr Galečka, Zlín

za pedagogické pracovníky: Ing. Iva Čevelová, Zlín; Mgr. Irena Novosádová, Doubravy

Tito zástupci byli zvoleni do konce funkčního období Školské rady tj. 30. 6. 2024.

Zápis o průběhu a výsledcích doplňovacích voleb do školské rady je uložen na sekretariátu školy.

Podrobné informace také PO KLIKNUTÍ ZDE.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel tímto oznamuje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky pro projekt  Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje Il. registrační číslo cz.02.3.68/o.0/o.0/19_78/0018903. Informace najdete ZDE. 

Veřejná zakázka

Academic School, Střední škola s.r.o., vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II. registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903:

Dodávka výpočetní a TV techniky.

Veškeré podrobnosti najdete ZDE

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Vážení studenti, vážení rodiče,

přinášíme Vám výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 a jednotlivé obory naší střední školy.

Výsledkovou listinu najdete vždy po kliknutí na názvy jednotlivých oborů:

Ekonomika a Podnikání

Informační technologie

Podnikání

Všem přijatým studentům gratulujeme, těšíme se na Vás!

Hodnocení profilových zkoušek

Hodnocení profilových zkoušek

Výroční zprávy

2018_2019

2017_2018

2016_2017

Informace pro stravující se žáky

Informace o jídelním lístku a seznam alergenů získáte na odkazu:

http://www.spspzlin.cz/stravovani/

Správce osobních údajů

Academic school, Střední škola, s.r.o. je správcem osobních údajů, které zpracovává v souladu s požadavky Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále „obecné nařízení“ a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.