Tradice naší školy sahá hluboko do minulosti a je od počátku spojena s firmou Baťa a Zlínem. Již v roce 1925 firma Baťa zahájila firemní výuku budoucích kvalifikovaných dělníků, nižších řídících pracovníků a také obchodních zástupců či budoucích manažerů později nazvanou Baťova škola práce. Škola měla umožnit vzdělávání všem profesím – od dělníků, přes obchodníky, až po vedoucí pracovníky.

 Ve druhé polovině minulého století prošla škola postupnou změnou v čistě obuvnický ráz, který vydržel do roku 1991. Až do této doby se jednalo o školu s největším obuvnickým učilištěm v republice, která patřila pod tehdejší obuvnický gigant – podnik Svit. Následným vznikem akciové společnosti Svit Zlín vznikla i nová subjektivita školy, která tak získala nového zřizovatele.

 Přelom milénia přinesl řadu změn ve smyslu nově vzniklých obchodních společností a postupným slučováním dalších několika škol. Naše škola tak historicky navazuje na činnost dřívější Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Učiliště Zlín s. r. o., která  zahájila svoji činnost od 1. 9. 2001, a to bylo provedeno na základě ještě dřívějšího sloučení Soukromé střední odborné školy o. p. s.  a Středního učiliště obuvnického a Učiliště Svit, spol. s  r. o., která byla jako obchodní společnost s právní subjektivitou založena o rok dříve.

 V červnu 2002 byla v rámci konkurzu a. s. Svit řešena další perspektiva školy. Obchodní podíl odkoupila Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a stala se tak jediným společníkem s. r. o. Spolu s majetkovým vlastnictvím přešla na Univerzitu Tomáše Bati i role zřizovatele školy.

 Střední škola obchodně technická s.r.o. užívá název od 1. ledna 2006. Jedná se o vzdělávací instituci s rozšířenou nabídkou jak učebních, tak i maturitních oborů. Studium je nabízeno v denní i dálkové formě. Nabízena je široká paleta možností vzdělávání pro děti i dospělé, možnost nástavbového studia, rekvalifikační kurzy, autorizované zkoušky i různé formy celoživotního vzdělávání, tak vydržela až do dnešních dnů.

V nabídce učebních a studijních oborů se tak škola vrací k filozofii úplného počátku jejího vzniku, tedy o sto let zpět. Zachována tak bude nadále nejen historie a tradice, která je zastoupena v původním oboru – výrobce obuvi, ale v nabídce jsou i stále více zastoupeny studia v oborech obchodník nebo ekonomika a podnikání.

 V září 2018 došlo k prodeji společnosti a škola získala nového vlastníka, kterým je k dnešnímu dni Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o. Uherské Hradiště. Střední škola obchodně technická s.r.o. Zlín se tak přiblížila k postupně a nově vznikajícímu Regionálnímu vzdělávacímu institutu Academic School, který bude zájemcům nabízet vzdělávání od mateřské školy až po maturitu.