Academic School, Střední škola, s.r.o. Zlín byla přijata pod křídla Regionálního vzdělávacího institutu Academic School v roce 2018. Od počátku převzetí střední školy se snažíme o cílenou restrukturalizaci a vybudování nového vzdělávacího centra, které nabídne čtyřletá maturitní studia v moderních, žádaných oblastech. Především se jedná o nově otevřený, atraktivní obor Informační technologie, dále pak obor Ekonomika a podnikání. Oba studentům nabízejí široké možnosti uplatnění na trhu práce.

Současně škola nabízí možnost nástavbového a dálkového studia v oboru Podnikání.

Zachováním jediného učňovského oboru – výrobce obuvi – se zároveň snažíme naplnit původní myšlenku našich zakladatelů – Tomáše a Antonína Bati, kteří v roce 1925 zřídili obuvnickou školu, později známou jako „Baťova škola práce“.

Jejich cílem však bylo nejen zajistit firemní výuku budoucích kvalifikovaných dělníků a nižších řídících pracovníků, ale také obchodních zástupců či budoucích manažerů. A právě k této myšlence se Academic School hlásí a znovu svým směřováním navrací.

Nové i tradiční maturitní obory

Hlavní vzdělávací koncepce školy je v oblasti maturitního vzdělávání. Součástí výuky je spolupráce se sociálními partnery a část odborného výcviku žáků se v maturitních studiích realizuje v konkrétních podmínkách firem a institucí. Škola nabízí atraktivní obory z oblastí ekonomiky, podnikání, marketingu a nově také z tolik žádaného IT.

Zájemci o středoškolské studium si tak zde mohou vybrat ze dvou následujících moderních oborů:

Informační technologie (nově otevřený obor)

Tento velmi atraktivní a perspektivní obor je určen všem, kteří se zajímají o programování a „svět IT“.

Absolvent uvedeného oboru bude schopen vykonávat například práci kvalifikovaného poradce, technika či prodejce prostředků informačních technologií, pracovníka uživatelské podpory, programátora, správce sítí, aplikací a operačních systémů a další profese.

Ekonomika a podnikání

Absolventi tohoto oboru se uplatní na trhu práce především jako ekonomové, finanční a marketingoví referenti, obchodní zástupci, pracovníci v oblasti bankovních služeb a pojišťovnictví a mnoha dalších ekonomicko-administrativních funkcích.

Po celou dobu studia jsou v jednotlivých oborech vyučovány dva cizí jazyky. Škola navíc organizuje několikrát ročně odborné stáže v zahraničí se získáním Europassu – certifikátu o stáži, který je uznáván v zemích Evropské Unie.

Studentům nabízíme atraktivní praxe a možnou garanci zaměstnání po ukončení studia.

Myslíme i na ty, kterým schází maturita, chtějí si zvýšit kvalifikaci, nebo zvažují rekvalifikaci. Těm nabízíme tříleté dálkové, nebo dvouleté denní nástavbové studium oboru

Podnikání

Studenti zde kromě rozšíření všeobecných znalostí získají nové poznatky v oblastech technicko – hospodářských i ekonomických činností.

Studium je zakončeno maturitou. Úspěšní absolventi tak mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných, nebo vysokých školách.

Budoucí ševci se ve Zlíně učí v nejmodernější dílně

V současné době jsme jediná střední škola v naší zemi, která realizuje studijní obor Výrobce obuvi. Škola má k dispozici také svou vlastní a plně vybavenou moderní školní dílnu, která je umístěna v srdci areálu původní továrny. Baťa – ševci – Zlín… toto spojení, spolu s cíleným vzděláváním, udržujeme v téměř stoleté tradici.

Začátkem roku 2020 byla otevřena rekonstruovaná školní obuvnická dílna, která je vybavena nejmodernější technikou a širokou patelou strojů z oboru. Dílna uspokojuje potřeby školy nejen u mladých studentů, ale těší se široké popularitě a zájmu o odborné rekvalifikační kurzy nebo odborné semináře. Zájemce o vzdělávání má škola nejen z celé naší země, ale také ze zahraničí. Rozvíjející se spolupráce s řadou firem dává budoucím absolventům tolik potřebnou jistotu zaměstnání a otevírá možnosti i k vlastnímu podnikání.

Ostatní informace

Škola je autorizovanou osobou pro několik profesních kvalifikací. V roce 2011 obdržela Certifikát kvality soukromých škol, a také Pamětní medaili hejtmana Zlínského kraje za kvalitní preventivní program. Spolupracujeme s mnoha sociálními partnery, především firmami, u nich naši žáci mohou absolvovat část odborné přípravy na budoucí profesi. Naplňujeme tak vizi baťovské tradice – propojení školy a praxe.