Best in English

Dne 29. listopadu 2019 se naši studenti střední školy zúčastnili mezinárodní soutěže Best in English. Na základě neoficiálních výsledků se v naší škole nejlépe umístil Matěj Kršák ze třídy M3. Vítězi srdečně blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy. Výborně si vedli i Petr Přikryl a Erik Trubelík z TIS2, Lukáš Suchý z OB3, Lukáš Robek z TIS4 a Dominik Mrázek z OB1.

Všichni zúčastnění si zaslouží velkou pochvalu!