PŘIHLÁŠKA K „PODZIMNÍ“ MATURITĚ

Vážení studenti,

pokud budete přistupovat k maturitní zkoušce v podzimním termínu, je třeba se k této zkoušce řádně přihlásit.

Ať už se pro vás jedná o termín opravný nebo náhradní, je Vám k dispozici přiložený formulář s přihláškou.

Tu prosím vyplňte, podepište a doručte osobně či poštou na adresu naší školy.  Můžete se také dostavit osobně do kanceláře školy, a to ve dnech 23. a 24. 7. 2020

Přejeme Vám hezké prázdniny!

Vaše Academic School, Střední škola

http://academicschool.cz/wp-content/uploads/2020/06/Prihlaska_k_MZ-003-1.pdf