Obchodník
– obchodní a marketingové služby

66 – 41 – L/01

Podmínkou pro přijetí je úspěšné ukončení povinné školní docházky, dobré hodnocení v přijímacích testech, které budou doplněny pohovorem. Upřednostňujeme zájem o zvolený obor. Výhodou, nikoli podmínkou, jsou vlastní zkušenosti v této oblasti.

Studenti si osvojí teoretické vědomosti z obchodu a obchodování, základy právních znalostí obchodních transakcí, základy marketingu a jeho využití. Získají praktické zkušenosti pro činnost v obchodních společnostech, družstvech a firmách propagujících zahraniční obchod. Po celou délku studia jsou vyučovány dva cizí jazyky. Škola organizuje několikrát ročně odborné stáže v zahraničí se získáním Europassu – certifikátu o stáži uznávané v zemích Evropské Unie.

Část odborné praxe získají žáci ve firmách, které nabízejí po ukončení studia zaměstnání. Praxe probíhá každý týden (model 4 dny studia/1 den praxe) a dvakrát za rok jsou studenti vysíláni na jeden týden praxe přímo do firem.

Čtyřletý studijní obor je ukončen maturitní zkouškou.

Absolventi tohoto oboru mohou nalézt uplatnění na trhu práce jako manipulant, referent, pracovník v obchodních společnostech, prodejnách, v odděleních marketingu i jako zástupci,inspektoři prodejen apod. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných, nebo vysokých školách.

Roční školné činí 12.000 Kč

Učební plán