Obchodník – Obchodní a marketingové služby 66-41- L/01

 

Charakteristika:

Pro zájemce se základním vzděláním nabízíme dálkovou formu studijního oboru OBCHODNÍK. Studium je pětileté, přičemž obsahová náplň je shodná s denním studiem. Studium se skládá z 20 konzultací ve škole, které jsou rozvrženy do celého školního roku. Před koncem každého pololetí skládají studenti zkoušky z jednotlivých předmětů. Hlavní váha studia spočívá na samostudiu zadaného učiva. Konzultačními dny jsou pracovní dny. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podmínky přijetí:

Výběrové řízení na základě požadované dokumentace. Uchazeči odevzdají do 1. března přihlášku, ke které doloží ověřené kopie dokumentů o nejvyšším dosaženém vzdělání a  uhradí registrační poplatek ve výši 50,- Kč.

Forma studia:

– dálkové studium: 5 let:  9 500,- Kč ročně
Školné se hradí ve dvou splátkách vždy na začátku pololetí.

Způsob ukončení:

Studium je ukončeno maturitní zkouškou.

Učební plán

Podle RVP Obchodník – od 1.9. 2009

A. Všeobecně vzdělávací předměty 1. 2. 3. 4. 5.
Český jazyk a literatura ČJ 0,75(30) 0,75(30) 0,75(30) 0,75(30) 0,75(30)
Cizí jazyk 1 AJ/NJ 0,5(20) 0,75(30) 0,75(30) 0,75(30) 0,75(30)
Cizí jazyk2 AJ/NJ 0,5(20) 0,75(30) 0,75(30) 0,75(30) 0,75(30)
Občanská nauka ON     0,25(10) 0,25(10)  
Dějepis 0,25(10)        
Matematika M 0,75(30) 0,5(20) 0,5(20) 0,5(20) 0,5(20)
Základy přírodních věd ZPV 0,5(20) 0,25(10) 0,25(10)    
  130 120 130 120 110
           
B. Odborné předměty          
Ekonomika E 0,25(10) 0,25(10) 0,25(10) 0,25(10) 0,5(20)
Obchodní provoz a logistika OPr 0,5(20) 0,25(10) 0,25(10) 0,5(20) 0,5(20)
Písemná komunikace PK 0,25(10)      
Účetnictví ÚČTO   0,25(10) 0,25(10) 0,25(10) 0,25(10)
Informační a komunikační technologie IT 0,5(20) 0,5(20) 0,25(10)    
Psychologie obchodní činnosti PSY   0,5(20)      
Management MAN       0,25(10)  
Právní nauka PN         0,25(10)
Zbožíznalství ZB 0,5(20) 0,25(10) 0,5(20 0,5(20 0,5(20
Hospodářský zeměpis HZE   0,25(10) 0,25(10)    
Marketingové komunikace MarK     0,25(10) 0,5(20) 0,5(20)
             
  80 90 80 90 100
           
C. Odborný výcvik 0,25(10) 0,25(10) 0,25(10) 0,25(10) 0,25(10)
           
Celkem 220 220 220 220 220