Ekonomika a podnikání

6341M/01

Podmínkou pro přijetí je úspěšné ukončení povinné školní docházky a dobré hodnocení v přijímacích testech, které budou doplněny pohovorem. Upřednostňujeme zájem o zvolený obor.

Studenti si osvojí vědomosti z oblasti obchodního marketingu, komunikační strategie, základy ekonomiky a podnikání a spoustu dalšího. Získají také praktické zkušenosti.  Po celou délku studia jsou vyučovány dva cizí jazyky. Škola organizuje několikrát ročně odborné stáže v zahraničí se získáním Europassu – certifikátu o stáži, uznávané v zemích Evropské unie.

Čtyřletý studijní obor je ukončen maturitní zkouškou.

Absolvent oboru Ekonomika a podnikání se uplatní na trhu práce především jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, a to zejména ve výrobní a obchodní činnosti. Současně bude schopen posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jeho dovednosti bude patřit také vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy malé i velké organizace. Ve styku se zákazníkem bude jednat profesionálně. Absolvent bude v neposlední řadě připraven rozvíjet své vlastní podnikatelské aktivity.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných, nebo vysokých školách.

Roční školné činí 12.000 Kč