Obchodník
– informatika a obchod (e-shop)

66 – 41 – L/01

Podmínkou pro přijetí je úspěšné ukončení povinné školní docházky, dobré hodnocení v přijímacích testech, které budou doplněny pohovorem. Upřednostňujeme zájem o zvolený obor. Výhodou, nikoli podmínkou, jsou vlastní zkušenosti v tomto odvětví.

Studenti si osvojí teoretické vědomosti z oblasti informačních technologií a obchodu. Dále ovládání informačních technologií potřebných pro elektronické obchodování, elektronická písemná komunikace, tvorba www stránek, práce v grafických programech, vytváření webových prezentací na sociálních sítích, administrace e-shopu apod. Budou znát organizaci obchodu a obchodování, prodeje zboží a služeb, základy marketingu a jeho využití, znalosti z oblasti práva, obchodních transakcí a cestovního ruchu. Po celou délku studia jsou vyučovány dva cizí jazyky.

Část odborné praxe získají žáci ve firmách, které nabízejí po ukončení studia zaměstnání. Praxe probíhá každý týden (model 4 dny studia/1 den praxe) a dvakrát za rok jsou studenti vysíláni na jeden týden praxe přímo do firem.

Čtyřletý studijní obor je ukončen maturitní zkouškou.

Absolventi tohoto oboru mohou nalézt uplatnění na trhu práce jako administrátor elektronických obchodů, IT pracovník v obchodních společnostech, prodejnách, v odděleních marketingu i jako zástupci, inspektoři apod. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných, nebo vysokých školách.

Roční školné činí 12.000 Kč

Učební plán