NAŠE DÍLNY

Vedle výuky učebního oboru výrobce obuvi využíváme zařízení naší obuvnické dílny i k pořádání obuvnických kurzů a rekvalifikací. Frekventanti zde vyrábí vlastní obuv – od počátečního návrhu až k finalizaci. Kurzy jsou velmi úspěšné a absolventi se na závěr mohou pochlubit získanými znalostmi a dovednostmi.

Dne 27. ledna 2020 jsme pro naše studenty otevřeli nově zrekonstruované obuvnické dílny. Ve dnech otevřených dveří (6. února a 20. února 2020) budou dílny přístupné veřejnosti. Zde malý náhled, jak to u nás vypadá …