MŠ Zlín – bilingvní 2017-12-15T19:39:33+00:00

Mateřská školka (hlídací centrum) ACADEMIC SCHOOL ve Zlíně vznikla v centru Zlína (náměstí T. G. Masaryka 1279) a zahájila provoz v září 2017. Všem dětem školka zajistí bezpečné a inspirující prostředí založené na spolupráci školy, rodiny, komunity a partnerů. Děti se setkávají v malé skupině s ohledem na individuální potřeby a nadání každého dítěte. Bude se jednat o moderní formu vzdělávání v českém a souběžně i v anglickém jazyce s rodilým mluvčím.

Kapacita mateřské školky – hlídacího centra s dvojjazyčným programem je max. 12 dětí ve věku 3-6 let (smíšená třída).

REŽIM DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLCE (HLÍDACÍM CENTRU)

7:00 – 8:30
příchod dětí, hry

8:30 – 9:00
průběžná svačina podle potřeb dětí, jídlo zabezpečuje kuchyň

9:00 – 10:00
rituální hlas zvonečku svolává děti do kruhu, kde si předáváme prožitky z dopoledních činností. Součástí tohoto shrnutí bývá komunitní kruh,  rozšiřování, upevňování a ověřování nabytých zkušeností a vědomostí, diskuse, pohybové a hudebně pohybové hry

Děti jsou rozděleny do skupin, ve kterých pracují:
– výchovně-vzdělávací program,
– výtvarná činnost,
Při těchto činnostech pracují děti ve skupinkách, komunikace jak v českém jazyce, tak v anglickém s rodilou mluvčí.

10:00 – 11:30
pobyt venku – uskutečňuje se v rámci otužování i za nepříznivého počasí

11:45 – 13:00
oběd – usedáme k již připravené polévce, ale druhé jídlo si děti společně s příbory chystají samy umývání zubů, příprava na odpočinek na lehátkách – cílená relaxace s hudbou, předčítání pohádek

předškoláci nemusí odpočívat – pracují na úkolech pro předškoláky

od 13:45
průběžné vstávání dle potřeb dětí (po dohodě s rodiči) – klidové aktivity nespících dětí

od 14:15
průběžná odpolední svačinka, spontánní aktivity dětí a možnost pokračovat v započatých pracích dne

14:15 – 17:00
spontánní aktivity dětí
výtvarná činnost, práce s předškoláky
keramika, pohybové aktivity (za příznivého počasí pobyt na zahradě mateřské školy)

CHCETE SVÉ DÍTĚ PŘIHLÁSIT K NÁM?

ONLINE PŘIHLÁŠKA