Moderní mateřská škola při nemocnici v Uherském Hradišti

Mateřská škola pro děti vytváří rodinné prostředí, které napomáhá rozvoji jejich osobností – každé dítě je přijímáno jako osobnost, posilujeme sebevědomí dětí, respektujeme jejich názory.

Rodinné prostředí

 • pro děti vytváříme rodinné prostředí, které napomáhá rozvoji jejich osobností
 • každé dítě přijímáme jako osobnost
 • posilujeme sebevědomí dětí, respektujeme jejich názory
 • děti oslovují učitelky „teto“ a tykají, což posiluje důvěru mezi pedagogem a dítětem
 • spolupracujeme s rodinou – respektujeme Váš životní styl, styl výchovy, stravovací návyky, zájmy, koníčky a rodinné tradice
 • respektujeme individuální potřeby dítěte

Spolupráce se zahraničními mateřskými školami

 • spolupracujeme s pedagogy ze zahraničí – Velká Británie, Finsko, Německo, Litva, Itálie, Francie, Holandsko
 • do těchto mateřských škol jezdíme na stáže

Nadstandardní komunikace s rodiči

 • při nástupu dětí rodiče vyplňují dotazník, který nám pomáhá dodržovat zvyky a životní styl rodiny
 • e-mailová komunikace – plán měsíce, organizace jednotlivých akcí
 • individuální konzultace s jednotlivými pedagogy
 • odhlašování stravy elektronicky

Nadstandardní práce s předškoláky

 • děti mají vytvořená svá portfolia, do kterých si zakládají veškeré materiály
 • spolupracujeme s pedagogem ze základní školy
 • každý den s dětmi individuálně pracujeme a nabízíme pracovní listy připravené každému „na míru“ (grafomotorické cviky, rozvoj logického myšlení, prvopočátky čtení a psaní, správný úchop)
 • výškově uzpůsobený nábytek (stoly, židle)
 • interaktivní materiály

CHCETE SVÉ DÍTĚ PŘIHLÁSIT K NÁM?

ONLINE PŘIHLÁŠKA