Děkujeme všem za dodržování nastavených mimořádných opatření v této nelehké době a věříme, že společně celou situaci zvládneme.