MŠ Mařatice – vícejazyčná

Anglické oddělení, které je v mateřské škole v Mařaticích, představuje spojení mezinárodních zkušeností, jedinečného přístupu a vynikající metody výuky. Výuka probíhá formou her, básniček, písniček se spoustou pomůcek a interaktivních prvků. Ve školce s dětmi pracuje rodilá mluvčí.

Děti se učí cizí jazyk stejně přirozeně jako jazyk mateřský. Výuka je velmi intenzivní a cílem je připravovat děti ke zkouškám Cambridge na ZŠ. Navíc je možnost po mateřské škole ve výuce pokračovat ve vícejazyčném vzdělávání v naší základní škole.

 • provozní doba od 6 do 18 hod.
 • nejúčinnější metoda právě u nás v
 • výuka probíhá formou her, básniček, písniček se spoustou pomůcek a interaktivních prvků- děti se učí cizí jazyk stejně přirozeně jako jazyk mateřský
  – cílem je připravovat děti ke zkouškám Cambridge 
  – v případě zájmu je možno pokračovat i v průběhu letních prázdnin
  – první ukázková hodina ZDARMA
 • otevřeno celý rok, včetně letních prázdnin
 • pouze 15 dětí ve třídě
 • nové vybavení třídy,klimatizace
 • nadstandardní vybavení třídy i  budovy- Wifi, dataprojektory v každé třídě
 •  profesionální pedagogové
 • rodilá, aprobovaná mluvčí po celý den
 • konverzace s dětmi probíhá anglicko-česká
 • zařazeno v síti MŠMT
 • návaznost v Academic school – základní škole, možnost skládání Cambridge zkoušek

CHCETE SVÉ DÍTĚ PŘIHLÁSIT K NÁM?

ONLINE PŘIHLÁŠKA

MŠ UH – Mařatice vícejazyčná třída

Cena zahrnuje:

kompletní výuku v jazyce českém a anglickém, ve třídě dva odborní pedagogové (česky mluvící a rodilý mluvčí) po celou dobu výuky, výuka plavání a bruslení.

Zájmové aktivity nad rámec výuky  se pohybují od 1 000 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, přírodovědné a vědní).

Strava je cca do 2 000,- Kč za celodenní stravování.

Školné pro školní rok 2019/2020

Počet dětí v rodině navštěvující AS Celkové roční školné Měsíční splátka Výše roční slevy
1. dítě 66 000 Kč 5 500 Kč
2. dítě 54 000 Kč 4 500 Kč 12 000 Kč
3. dítě 42 000 Kč 3 500 Kč 24 000 Kč

_______________________________________________________________

Školné pro školní rok 2020/2021

Počet dětí v rodině navštěvující AS Celkové roční školné Měsíční splátka Výše roční slevy
1. dítě 72 000 Kč 6 000 Kč
2. dítě 60 000 Kč 5 000 Kč 12 000 Kč
3. dítě 48 000 Kč 4 000 Kč 24 000 Kč

Školné se hradí za celý školní rok, včetně doby prázdnin, a to buď jednorázově nebo v 10ti či 12ti splátkách.

Zajišťujeme celoroční provoz.