Nové anglické oddělení, které vzniklo v mateřské škole v Mařaticích, představuje spojení mezinárodních zkušeností, jedinečného přístupu a vynikající metody výuky. Děti se angličtině učí pomocí metody Wattsenglish, která je akreditována Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Výuka probíhá formou her, básniček, písniček se spoustou pomůcek a interaktivních prvků. Ve školce s dětmi pracuje rodilá mluvčí.

Děti se učí cizí jazyk stejně přirozeně jako jazyk mateřský. Výuka je velmi intenzivní a cílem je připravovat děti ke zkouškám Cambridge. Navíc je možnost po školce ve výuce pokračovat ve vícejazyčném vzdělávání v naší základní škole.

 • provozní doba od 6 do 18 hod.
 •  nejúčinější metoda právě u nás – metoda Wattsenglish ( akreditováno MŠMT)– výuka probíhá formou her, básniček, písniček se spoustou pomůcek a interaktivních prvků– děti se učí cizí jazyk stejně přirozeně jako jazyk mateřský– výukové materiály pro každé dítě (pracovní sešit, DVD,CD)-Wattsenglish
  – výuka je velmi intenzivní 
  – cílem je připravovat děti ke zkouškám Cambridge 
  – v případě zájmu je možno pokračovat i v průběhu letních prázdnin
  – první ukázková hodina ZDARMA
 • otevřeno celý rok, včetně letních prázdnin
 • pouze 15 dětí ve třídě
 • nové vybavení třídy,klimatizace
 • nadstandardní vybavení třídy i  budovy- Wifi, dataprojektory v každé třídě
 •  profesionální pedagogové
 • rodilá, aprobovaná mluvčí po celý den
 • konverzace s dětmi probíhá anglicko-česká
 • zařazeno v síti MŠMT
 • návaznost V ZŠ Čtyřlístek, možnost skládání Cambridge zkoušek
 • ŠKOLNÉ POUZE 5.500,– / měsíc

CHCETE SVÉ DÍTĚ PŘIHLÁSIT K NÁM?

ONLINE PŘIHLÁŠKA

MŠ UH – Mařatice vícejazyčná třída

Cena zahrnuje:

kompletní výuku v jazyce českém a anglickém, ve třídě dva odborní pedagogové (česky mluvící a rodilý mluvčí) po celou dobu výuky, výuka plavání a bruslení, MŠ otevřena od 6.00 do 18 hodin, jednorázové vstupy na aktivity (do muzea, galerie, apod.), výukové materiály a pojištění žáků.

Zájmové aktivity nad rámec výuky  se pohybují od 1 000 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, přírodovědné a vědní).

Strava je cca do 1 000,- Kč za celodenní stravování.

Počet dětí v rodině navštěvující AS Celkové roční školné Měsíční splátka Výše slevy
1. dítě 66 000 Kč 5 500 Kč* 0Kč
2. dítě 54 000 Kč 4 500 Kč** 12 000 Kč (1000 Kč měsíčně)
3. dítě 42 000 Kč 3 500 Kč*** 24 000 Kč (2000 Kč měsíčně)

Školné je rozloženo na měsíční platby, splatné nejpozději však do 15. dne v měsíci na následující měsíc:

*     5 500 Kč měsíčně za září 2019 – srpen 2020,

**   4 500 Kč měsíčně za září 2019 – srpen 2020

*** 3 500 Kč měsíčně za září 2019 – srpen 2020

Zajišťujeme celoroční provoz.

Jednorázová sleva při jednorázové platbě školného na celý rok………….1000 Kč.