MŠ Mařatice – vícejazyčná 2018-04-25T19:13:05+00:00

Nové anglické oddělení, které vzniklo v mateřské škole v Mařaticích, představuje spojení mezinárodních zkušeností, jedinečného přístupu a vynikající metody výuky. Děti se angličtině učí pomocí metody Wattsenglish, která je akreditována Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Výuka probíhá formou her, básniček, písniček se spoustou pomůcek a interaktivních prvků. Ve školce s dětmi pracuje rodilá mluvčí.

Děti se učí cizí jazyk stejně přirozeně jako jazyk mateřský. Výuka je velmi intenzivní a cílem je připravovat děti ke zkouškám Cambridge. Navíc je možnost po školce ve výuce pokračovat ve vícejazyčném vzdělávání v naší základní škole.

 • provozní doba od 6 do 18 hod.
 •  nejúčinější metoda právě u nás – metoda Wattsenglish ( akreditováno MŠMT)– výuka probíhá formou her, básniček, písniček se spoustou pomůcek a interaktivních prvků– děti se učí cizí jazyk stejně přirozeně jako jazyk mateřský– výukové materiály pro každé dítě (pracovní sešit, DVD,CD)-Wattsenglish
  – výuka je velmi intenzivní 
  – cílem je připravovat děti ke zkouškám Cambridge 
  – v případě zájmu je možno pokračovat i v průběhu letních prázdnin
  – první ukázková hodina ZDARMA
 • otevřeno celý rok, včetně letních prázdnin
 • pouze 15 dětí ve třídě
 • nové vybavení třídy,klimatizace
 • nadstandardní vybavení třídy i  budovy- Wifi, dataprojektory v každé třídě
 •  profesionální pedagogové
 • rodilá, aprobovaná mluvčí po celý den
 • konverzace s dětmi probíhá anglicko-česká
 • zařazeno v síti MŠMT
 • návaznost V ZŠ Čtyřlístek, možnost skládání Cambridge zkoušek
 • ŠKOLNÉ POUZE 5.000,– / měsíc (školní rok 2017/2018)

CHCETE SVÉ DÍTĚ PŘIHLÁSIT K NÁM?

ONLINE PŘIHLÁŠKA

MŠ UH – Mařatice vícejazyčná třída

Cena zahrnuje:

kompletní výuku v jazyce českém a anglickém, ve třídě dva odborní pedagogové (česky mluvící a rodilý mluvčí) po celou dobu výuky, výuka plavání a bruslení, MŠ otevřena od 6.00 do 18 hodin, jednorázové vstupy na aktivity (do muzea, galerie, apod.), výukové materiály a pojištění žáků.

Zájmové aktivity nad rámec výuky  se pohybují od 1 000 do 4 000 Kč za pololetí (záleží na výběru zájmového kroužku – sportovní, kulturně-společenské, přírodovědné a vědní).

Strava je cca do 1 000,- Kč za celodenní stravování.

Počet dětí v rodině navštěvující AS Celkové roční školné Měsíční splátka Výše slevy
dítě 60 000 Kč 5 000 Kč* 0 Kč
sourozenec 48 000 Kč 4 000 Kč** 12 000 Kč (1000 Kč měsíčně)
sourozenec a každý další 36 000 Kč 3 000 Kč*** 24 000 Kč (2000 Kč měsíčně)

Školné je rozloženo na měsíční platby, splatné nejpozději však do 15. dne v měsíci na následující měsíc:

*     5 000 Kč měsíčně za září 2018 – srpen 2019,

**   4 000 Kč měsíčně za září 2018 – srpen 2019

*** 3 000 Kč měsíčně za září 2018 – srpen 2019

Zajišťujeme celoroční provoz.

Jednorázová sleva při jednorázové platbě školného na celý rok………….1000 Kč.

Žádost o přijetí_MŠ Mařatice

Potvrzení lékaře_MŠ Mařatice

Základní informace a kritéria pro přijetí do mateřské školy

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 •         do MŠ mohou nastoupit všechny dětí, které do srpna 2018 dovrší věku 2 let

Organizace zápisu:

 •         k zápisu přicházejí zákonní zástupci
 •         předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP
 •         každé dítě obdrží přidělené registrační číslo

Kritéria přijetí:

 1. A) Podmínky pro přijetí
 •         odevzdání vyplněné žádosti k předškolnímu vzdělávání na formuláři mateřské školy (možnost vyzvednutí v kanceláři MŠ, nebo ke stažení na www)
 •         odevzdání Potvrzení lékaře, že je dítě řádně očkováno dle platného očkovacího schématu v ČR o podrobení řádnému očkování – potvrzeno pediatrem dítěte (možno vyzvednout v kanceláři MŠ, nebo ke stažení na www) – výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělání povinné (děti které k 31. 8. 2018 dosáhnou 5ti let)
 •         děti jsou přijímány do maximální kapacity jednotlivých tříd (vícejazyčná 15 dětí, běžná třída 20 dětí)
 •         je zajištěno běžné intelektové zastoupení dětí ve třídě, může být vyšší procento žáků nadaných a mimořádně nadaných než je průměr v populaci
 •         oboustranný podpis Smlouvy o vzdělávání v mateřské škole
 1. B) Preferenční kritéria
 •         v mateřské škole se již vzdělává nebo vzdělával sourozenec (vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jednoho MŠ)
 •         věk dítěte, přednost mají děti starší
 •         datum podání žádosti, datum podání elektronické přihlášky

(jedná se pouze o pomocné kritérium, podle kterého by ředitelka postupovala ve zcela výjimečných případech, kdy by musela rozhodnout mezi více žádostmi zákonných zástupců o přijetí)

Formální část zápisu

 •         Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (lze stáhnout) a vyplněné Potvrzení lékaře (lze stáhnout)
 •         Obdrží registrační číslo dítěte
 •         Předloží rodný list dítěte
 •         Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat

Sdělení o přijetí /nepřijetí dítěte

Po ukončení zápisu bude do 21 pracovních dnů na www.academicschool.cz  zveřejněn seznam přijatých /nepřijatých dětí dle přiděleného registračního čísla.

Poté bude v kanceláři školy připraveno Rozhodnutí o přijetí a Smlouva o vzdělávání. Je potřeba aby zákonní zástupci přišli podepsat oba dokumenty nejpozději do týdne od sdělení výsledků.

Dne 12.4.2018 v Uherském Hradišti

PhDr. Věra Olšáková

ředitelka Academic School, MŠ a ZŠ, s.r.o.