Vybavení

Interiér mateřské školy tvoří dvě propojené třídy s volným průchodem, koupelna, WC, šatna a zázemí pro personál.

V části každé místnosti jsou stolky využívané k jídlu i ke skupinovým pracím.

K pohybovým aktivitám slouží dostatečný prostor s žebřinami, švédskou lavičkou, k dispozici děti mají gymnastické míče, masážní polokoule, skákací a balanční úseč, kruhy, míče, švihadla a motorickou dráhu do rukou.

V celém prostoru školky jsou účelně vytvořeny koutky:

  • koutek výtvarný, kde mají děti k dispozici výtvarný materiál a barvy a mohou samy tvořit
  • koutek odpočinkový – k individuálnímu odpočinku během dne dětem slouží matrace
  • koutek s dřevěnými kostkami – kde mohou děti stavit i rozsáhlejší stavby z kostek
  • koutek hrací – kuchyňka, kočárky, kadeřnictví…
  • koutek vzdělávací – k dispozici děti mají různé encyklopedie, výukové knihy
  • koutek přírodovědný – se vzorky přírodnin
  • koutek k rozvíjení manuálních dovedností – děti se učí pracovat s nářadím, zatloukat, vrtat…
  • koutek hudební
  • PC koutek