Průběh dne

6:00 (MŠ v nemocnici od 6:00)

 • otevření- Vítáme se podáním ruky a kontaktem očí
 • povídáme si o tom, co jsme prožili, děti si mohou do MŠ přinést hračku. Abychom zabránili zvýšené agresivitě, nenosí atrapy zbraní a ze spontánních her jsme společně vyloučili stavbu zbraní nebo jejich používání v námětových hrách
 • pitný režim, nabídka ovoce v průběhu celého dne, konzumace snídaně z vlastních zdrojů
 • spontánní hry a činnosti dětí
 • postupné začleňování podnětů pro práci individuální, skupinovou nebo společnou v rámci tématu

8:30 – 9:00

 • průběžná svačina podle potřeb dětí, jídlo zabezpečuje kuchyň

9:00 – 10:00

 • rituální hlas zvonečku svolává děti do kruhu, kde si předáváme prožitky z dopoledních činností. Součástí tohoto shrnutí bývá komunitní kruh,  rozšiřování, upevňování a ověřování nabytých zkušeností a vědomostí, diskuse, pohybové a hudebně pohybové hry
 • děti jsou rozděleny do skupin, ve kterých pracují :
 • – výchovně-vzdělávací program
 • – výtvarná činnost
 • výuka jazyka anglického

10:00 – 11:30

 • pobyt venku – uskutečňuje se v rámci otužování i za nepříznivého počasí

11:45 – 13:00

 • oběd – usedáme k již připravené polévce, ale druhé jídlo si děti společně s příbory chystají samy umývání zubů, příprava na odpočinek odpočinek na lehátkách – cílená relaxace s hudbou, předčítání pohádek
 • předškoláci nemusí odpočívat-pracují na úkolech pro předškoláky

od 13:45

 • průběžné vstávání dle potřeb dětí (po dohodě s rodiči) – klidové aktivity nespících dětí
 • logopedie 1x 14 dní

od 14:15

 • průběžná odpolední svačinka, spontánní aktivity dětí a možnost pokračovat v započatých pracích dne

14:15 – 17:00

 • spontánní aktivity dětí
 • výtvarná činnost,práce s předškoláky
 • keramika,pohybové aktivity, cvičení na rehabilitačních míčích
 • za příznivého počasí pobyt na zahradě mateřské školy

18:00

 • uzavření mateřské školy